Tarieven

Individuele therapie  € 90,- per uur

Relatietherapie  € 90,- per uur

Individuele therapie kind € 65,- per uur

Studenten  € 75,- per uur

Coaching individueel  € 90,- per uur  excl. 21% btw

Coaching individueel voor organisatie  €100,- per uur excl. 21% btw

Relatiecoaching/teambegeleiding voor organisaties  € 100,- per uur excl. 21% btw

(voor vergoeding therapie, zie hieronder)

Betaling en vergoeding

Betaling
Betaling geschiedt na factuur. Deze ontvang je van mij per mail.Wil je de kosten indienen bij de verzekering dan moet je dit zelf insturen bij de eigen verzekering.

Vergoeding
De behandeling wordt door de meeste zorgverzekeraars gedeeltelijk vergoed vanuit het aanvullend pakket/alternatief. Hiervoor is geen verwijzing van de huisarts nodig.

Via zorgwijzer of via NVPA kun je opzoeken of en wat jouw verzekeraar vergoedt. Aan het overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Informeer zelf bij de verzekering of je recht hebt op de gedeeltelijke vergoeding. Daarbij is het belangrijk om te vermelden dat ik lid ben van de beroepsverenigingen NVPA (lidnummer 104643) en de RBCZ (licentiecode 200298R). De AGB-code kun je bij mij opvragen.

Vergoeding  geldt helaas niet voor coaching en relatietherapie.
Heb je vragen hierover, bel of mail mij.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Vertrouwelijkheid

Als therapeut heb ik een geheimhoudingsplicht. Ten allen tijde zal ik zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met jouw dossier. Informatie wordt alléén met jouw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners of betrokkenen.
Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze kun je bij mij opvragen.

AVG document

Klachtregeling

Als therapeut handel ik volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de NVPA. Een papieren exemplaar van de beroepscode is in de praktijkruimte aanwezig en kan daar  ingezien of mee naar huis genomen worden.
In geval van klachten hoop ik op jouw vertrouwen om de klachten eerst met mij te bespreken en te kijken of wij er samen uit kunnen komen. Lukt dat niet, dan kun je je beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van de SCAG. Deze is te vinden op hun website en in de praktijk ligt een folder ter inzage.